AMICO MARIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

  GIANNUZZU

  PAROLI

  PRISEPI NA VOTA audio

  SURFARA ABBANNUNATA

 TAVULATA DI NATALI audio

 

Mario Amico, nato a Caltanissetta dove vive ed opera, ha svolto l’attività professionale di perito minerario raggiungendo gradualmente cariche di prestigio.
E’ segretario dell’Associazione “Amici delle miniere” che si batte per il recupero museale delle miniere “Trabonella” e “Gessolungo” nel territorio di Caltanissetta.
Da anni impegnato in diverse discipline artistiche come poesia, scultura e pittura(attività che lo ha visto presente in mostre personali e collettive tenutesi a Taomina- Cefalù- Roma- Alcamo ed in altre città).
Sue opere si trovano in collezioni private in Canada- Toronto- Hamilton-Barrye.
Mario Amico è socio fondatore e direttore artistico delle associazioni di pittori e scultori “ARTE E TENDENZA” che annovera tra i soci i migliori pittori nisseni.
Fa parte con cariche direttive, di diverse associazioni culturali di poeti e scrittori.In alcuni suoi dipinti dedicati al mondo delle miniere, dipinge ricordi vissuti in angusti sotterranei, con prospettive originali che solo chi ha lavorato all’interno delle miniere può cogliere e rappresentare.
In queste particolari pitture, mette sulla tela con colori dal cromatismo inusuali, scene di lavori minerari–corpi di minatori colti nel momento faticoso-dove la mancanza della luce naturale, viene rischiarata dalla fioca iridescenza di un’acetilene.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AMICO MARIO


PRISEPI DI NA VOTA

 

Forsi è l'incantu di sta notti stiddiata
o u chiaruri di sta luna argintata
fattu stà ca sintu bedda na vuci
ca mi trascina ò timpu felici.
Mi cunnuci ò timpu 'i na vota
quannu natali jera festa, divota
vvu l'occhi dò timpu mi viju carusu
ccu me Pà vicinu ò prisepi, giuiusu.
Taliu a me Pà, che assittatu di latu,

mpasta muddichi di pani 'ndurutu
pi fari precisi Madonna e Bambini
i pastura, ca po metti in camminu.
riviju a grutta, cunzata a la bbona
u sampugnaru cuntentu ca sona
i muntagni cci a nivi fatt 'i farina
me Mà ca li conza ccu a carta vilina.
E nmizzu a sti prisenzi oramà pirduti
vivu stizzi di timpu mà scurdati
ma lestu sti mumenti si nni vannu
e ristu ccu l'arsura d'ogni jornu-
Ora.nnò prisepi, ci su tanti cosi§
tutti biddi nnè vitrini, luciusi
ma nà menti aiu chiddi d'allura
e u pinzeri và a Madfonna e pastura
cunzati ccu muddichi di pani
'mpastati... 'nduruti

 

 

 AMICO MARIO


PAROLI

 

Iu vulissi àviri
i rriti cchiù grànni,
e piscàri nné màri funnùti
pàroli d'amùri.
E ppi fàriti nà curùna;
vulissi vulàri
nnò cìlu azzùlàtu,
p'acchiappàri i pàroli cchiù beddi.
Ma nunn' aiu ne rriti né àli
sùlu, ti pozzu dàri:
i pàroli sincéri, squagliàti nill'òru,
no chiddi àvani ca sannu di vìntu.
Tu ppi cangiu:
portàmi i pàroli ca sònanu
cumu i cianciàni e fannu scurdari
i pèni' nsemula a chiddi sìreni,
ca piacinu.
Ju mméci, certi vòti
aiu cumpagni i pàroli mmàstini,
ca strammijanu i negli;
mpiduglijanu i gammi.
E mmùcca m'arrestanu chiddi
vintusi, ca scummoglijanu càsi.
Ma Tu u saij:

 

 

 AMICO MARIO


TAVULATA DI NATALI

 

TAVULATA DI NATALI

Natàli; chi sirata:
chiòvi e sùgnu mìsu d'àrrì a finèstra.
I gocci, sbattinu nnè vìtra
e si rumpinu in tanti sbrizzi culurati.
Talìju i stràti vagnàti, e u pinzìri,
vòla luntànu, nn'àrrì.
Puru tànnu chiuviva
e c'èra frìddu ppì Natàli,
ma c'u sintìva.
Quànti cùrsi, nni dda vanèdda china 'i zòtti,
unni c'azzaccanijàva
cu i scàrpi... spirtusàti,
e nnè manu luci-luci picuraru.
Chi jorna jèranu chìddi, biddi, scanzùnati.
Ma... unni siti, òra
parìnti e cumpàgni di na vòta?
Unni a passàti sta sànta nòtti di Natàli?
Quàntu làrgu c'è nnì sta tàvula.
Tànnu, i sèggi unn'abbastavanu mài.
Jèramu assài a jucàri a munachìddu, (1)
e ògni vòta ca dàva i carti Me-Pà,
sopiddu cùmu jèra, vìnciva
sèmpri cu diceva jiddu. Me-Pà...
quant'àvi ca nun c'è cchiù,
e comu stàva càllu nnè sò vràzza.
Jèramu assài, a jucàri a munachìddu
e i sèggi unn' abbastavanu.
Stasìra, mmèci c'è làrgu nnì sta tàvula,
e frìddu, tròppu frìddu ntì stu còri.

1) Gioco di carte in cui uno degli assi
veniva chiamato "munachiddru" aveva più
valore degli assi degli altri semi

 

 

 AMICO MARIO


SURFARA ABBANNUNATA

 

Sùla, 

cùmu na còsa ca nun cùnta
mi lassàstivu, nni sta cònca sdisulàta
tra stu silènziu ca mi vànnija dintra u pìttu.

All'èbbica, parò tùtti:
carusi, vagunara e picunera;
mi sucàstivu u sàngu
mmìzzu a sti vanèddi nzurfaràti.

E ch'era allègra a jurnàta
di la ggiùsta quannu
ch 'è sacchètti chin'i gràna,
si cantàva:" Lu sabbàtu
si chiama allègra còri". (1)

Ju vànitusa comu i sciuri
ntà stasciùni cuntènta mi sintìja,
a dàrivi u manciàri ppa famiglia.

Ora mmèci,
pàssu iurnàti i na manera
e nnà campagna ca sàpi di gramìgna,
nun c'è n'àrma ca sùda a la virsùra.

Camina lìntu u sùli nnò vaddùni
e quànnu tracodda a la muntàgna
m'arrizzìttu u jàzzu ppa nuttàta.
Ppi linzòla ci mittu l'amàrizzi
ppi chjumàzza na curùna di pinzera.

E ccu sta lùna, c'acchjana lènta,
zzuccarina in mènti, carùsi, mi vinìti.
Mèntri u lùstru di na citulèna
ca s'adduma,
m'arriporta: sirèna... signurina.

1) stornellata siciliana