AMICO MARIO


PAROLI

 

Iu vulissi àviri
i rriti cchiù grànni,
e piscàri nné màri funnùti
pàroli d'amùri.
E ppi fàriti nà curùna;
vulissi vulàri
nnò cìlu azzùlàtu,
p'acchiappàri i pàroli cchiù beddi.
Ma nunn' aiu ne rriti né àli
sùlu, ti pozzu dàri:
i pàroli sincéri, squagliàti nill'òru,
no chiddi àvani ca sannu di vìntu.
Tu ppi cangiu:
portàmi i pàroli ca sònanu
cumu i cianciàni e fannu scurdari
i pèni' nsemula a chiddi sìreni,
ca piacinu.
Ju mméci, certi vòti
aiu cumpagni i pàroli mmàstini,
ca strammijanu i negli;
mpiduglijanu i gammi.
E mmùcca m'arrestanu chiddi
vintusi, ca scummoglijanu càsi.
Ma Tu u saij: