AMICO MARIO


TAVULATA DI NATALI

 

TAVULATA DI NATALI

Natàli; chi sirata:
chiòvi e sùgnu mìsu d'àrrì a finèstra.
I gocci, sbattinu nnè vìtra
e si rumpinu in tanti sbrizzi culurati.
Talìju i stràti vagnàti, e u pinzìri,
vòla luntànu, nn'àrrì.
Puru tànnu chiuviva
e c'èra frìddu ppì Natàli,
ma c'u sintìva.
Quànti cùrsi, nni dda vanèdda china 'i zòtti,
unni c'azzaccanijàva
cu i scàrpi... spirtusàti,
e nnè manu luci-luci picuraru.
Chi jorna jèranu chìddi, biddi, scanzùnati.
Ma... unni siti, òra
parìnti e cumpàgni di na vòta?
Unni a passàti sta sànta nòtti di Natàli?
Quàntu làrgu c'è nnì sta tàvula.
Tànnu, i sèggi unn'abbastavanu mài.
Jèramu assài a jucàri a munachìddu, (1)
e ògni vòta ca dàva i carti Me-Pà,
sopiddu cùmu jèra, vìnciva
sèmpri cu diceva jiddu. Me-Pà...
quant'àvi ca nun c'è cchiù,
e comu stàva càllu nnè sò vràzza.
Jèramu assài, a jucàri a munachìddu
e i sèggi unn' abbastavanu.
Stasìra, mmèci c'è làrgu nnì sta tàvula,
e frìddu, tròppu frìddu ntì stu còri.

1) Gioco di carte in cui uno degli assi
veniva chiamato "munachiddru" aveva più
valore degli assi degli altri semi