In questa sezione possono essere visionate le prime pagine delle partiture - accompagnamento musicale –accordi –
ricerca storica e studio critico – testi in siciliano ed italiano delle canzoni del «CORPUS DI MUSICHE POPOLARI SICILIANE» di ALBERTO FAVARA

 

 

 LE CANZONI DEL «CORPUS DI MUSICHE POPOLARI SICILIANE»
DI ALBERTO FAVARA

 

DANZA CANTATA (Levatillu stu cappeddu) n: 748

DANZA CANTATA (Lu rispettu) n: 747

CANTO DI CARNEVALE /Chianta la fava) n: 744

CHIOVU «ABBALLATI» n: 740


CANTO DI BAMBINI (La bedda matri quannu ia a lavari) n: 725

FILASTROCCA A LU BAMMINU n: 721

CANTO DI BAMBINI DI MAGGIO n: 720

INVOCAZIONE DELLA PIOGGIA  (Signuruzzu chiuviti) n: 714

CHIANCI MARIA n: 661

SETTIMANA SANTA n: 660

NATALI (E' la notti di Natali) n: 653

NUVENA DI NATALI (Quannu Cesari iccau) n: 643

TRIDICI JORNA n: 648

NUVENA DI NATALI (Acqua nivi e ventu forti) n: 647

CANTI DI NATALE (San Giuseppi un jornu stannu) n: 642

NATALI (Li tri Re di l'Orienti) n: 640

NATALI (Chidda notti disiata) n: 638

MADONNA DI MEZZO AGOSTO n: 635

FESTA DELL'ASSUNTA n: 634

RUSARIU D' 'A MADONNA D' 'U VAUSU n: 617

FESTA DEL SACRAMENTO n: 613

CANTU A TIMUNI n: 592

CANTO DEI PESCATORI DI CORALLO n: 580

SANT'ANTUNINU QUANNU ERA MALATU n: 559

RAZIONI DI L'ASSUNTA n: 627

NINNA ( Sant'Antuninu calati calati) n: 550

ER BO ER A BO BO' (Ora veni lu patri tò) n: 542

ER ALAVO' n 532

ER ALAO' (Ora veni la tata tò) n: 531

STORIA DEL MERCANTE RAPITO DAI PIRATI n: 518

LIGENNA D' 'U FRISCALETTU n: 509

STORIA (Sintiti chi successi a la Licata) n: 508

STORIA (C'eranu tri surelli) n: 502

QUANNI NASCISTI TU n: 480

CHIANCENNU E LAGRIMANNU LA LASSAI n: 472

VICARIOTA (Iudici ca la liggi studiati n: 467

AUGUSTA n: 460

CANZONE ANTICA DEI MARINAI DI OGNINA (Oilì oilì oilà) n: 444

CATANIA (Cummari Nina) n: 443


FICARRISA (La turturedda) n: 432

A LA VIDDANISCA (Cara soggira) n: 423

MONTALBANO D'ELICONA (Ninu Ninu lu ciaramiddaru) n: 415

PIETRAPERZIA (E lu suli si nni va) n: 402

NOTA DI MUSSOMELI (Palummedda chi voli) n: 380

VALLELUNGA n: 378

ALLA RIISANA (La bella mi prumisi un fazzulettu) n: 376

CANTO DI LAVORO DI SOLFATAI (Ca sutta 'nta stu 'nfernu) n: 370

NINU NINU LU PICURARU n: 343

ARCAMISA n: 312

NOTA DI PAPARELLA n: 311

CANTO DI MIETITORI n: 300

NOTA DI LAVANDAIE DELLA CHIANTA n: 293

E GIGGHIU CHI A NOVI PAMPINI n: 270

A LA CAMPAGNOLA (Arsira la me casa fu lu celu) n: 258

A LA MAZZARISA (E vinni a cantari a aria scuvertu) n: 251

CASTEDDAMMARISA (E quantu basilicò sta simin annu) n: 242

CASTEDDAMARISA n: 240

CASTEDDAMARISA n: 227

CANTO DI DONNE DI MARINAI 
(Me cugnatuzzu mi mannau un pisenti) n: 223

TUNAZIONI DI LA CATITARA (Stanotti 'nsonnu) n: 214

NOTA DI BALATA n: 198

CARRITTERA (Tu palummedda chi passi mari mari n: 197

CANTO DI CACCIA ('Mmenzu l'alivi na pirnici c'è) n: 196

CANTO DELL'ETNA (Cu ti l'ha datu stu sciallinu) n: 169

VICARIOTA (Matri chi aviti figghi a la batia) n: 164

NOTA DI MUSSOMELI n: 149

A LA VIDDANISCA n: 141

CALTANISSETTA (Caltanissetta fa quattru quarteri) n: 140

SANTANINFARA n: 138

CARRITTERA (Mamma nun mi mannati a lu mulinu) n: 125

SANTUVITARA (Quantu basilicò simini ogni annu) n: 90

VURRIA FARI UN PALAZZU n: 89

AMURI AMURI CHI M'HA FATTU FARI n: 68

FURNARISCA (Amuri, amuri quantu si luntanu) n: 62

VICARIOTA (Lu libru di l'infami t'accatasti) n: 54

FURNARISCA n: 50

CANTO DI FILATRICI n: 35

SURFARISCA n: 31

CORI DI CANNA n: 30

UNNI VIDITI NESPULI n: 29

GINTILI CARATA n: 28

PALERMITANISCA n: 27

NOTA DI BRANCACCIO n: 26

A LA CARRITTERA n: 25

A LA CARRITTERA n: 24

A LA CARRITTERA n: 23

A LA CARRITTERA n: 22

A LA CARRITTERA n: 21

A LA CARRITTERA n: 20

A LA CARRITTIRISCA n:19

CARRITTIRISCA n:18

FURNARISCA n: 16

FURNARISCA n: 15

VILLALBA n. 14

FRAMMENTO n: 13

SALIATANA n. 12

FURNARISCA n: 11

VICARIOTA n: 10

A LA VICARIOTA n: 9

NOTA DI CALTANISSETTA n: 8

A LA FAVARISA n: 7

NOTA DI MONTE ERICE n:6

FURNARISCA n: 5

NOTA DI NARISA n. 4

IVI 'NPALERMU n. 3

VICARIOTA n: 2

FURNARISCA n: 1