CAPPELLO SARA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPPELLO SARA

 

 

CANZONI

A LAPA

CURUNA

E ALAVÒ (solo 52 secondi)

MEDDLEY (L'AMMARU D'ARGENTRU ED ALTRI CANTI)

MI VOTU E MI RIVOTU

VOCA, VOCA MARINARU

 

altre interpretazioni in You Tube

https://www.youtube.com/watch?v=hr7JmqjM-lc
intervista a Sara Cappello - Tra cultura, arte e cucina

https://www.youtube.com/watch?v=V3TH9wJn0v0
Sara Cappello in difesa della cultura siciliana

Si nvitano gli appassionati visitatori di visitare il sito di Sara Cappello per
approfondire la conoscenza dell'artista e della musica siciliana in genere

http://www.palermoweb.com/lamusicadelsole/perche.asp

 

CAPPELLO SARA

 

 

CANZONI

A LAPA

 

  

 

 

 

 

 

CAPPELLO SARA

 

 

CANZONI

E A LA VO'

 

  

 

 

Durmiti figghiu la naca è nova
d'oru li cordi, d'argentu li chiovi
li circhiteddi curallu finu,
durmiti figliu finu a matinu
e alavo, e alavò, e alavò e alavò

 

 

CAPPELLO SARA

 

 

CANZONI

CURUNA

 

  

 

 

CURUNA

Duci Signuri di la Caritati
'nda stu me cori persu vui trasiti
trasiti comu medicu e sanati,
sanatimi sti piaghi e sti feriti.

Cu l'acqua di la santa Caritati
sanatimili tutti sti feriti,
trasiti prestu e nu n'addimurati
ca lu me cori squagghia e vui sapiti

Quantu iu l'amu stu picciottu beddu
chi si purtò lu me cori e li pinzeri,
e sta luntanu di la vita mia
e chiù nun torna, ca nu torna chiù.

Sia binidittu cu fici lu munnu
sia binidittu ca lu seppi fari
cu granni Diu di lu Firmamentu
fallu turnari prestu 'ndo mumentu
Fai ricurdari li me occhi stanchi
di chiangiri pinsannu a lu so amuri
e quantu abbruscia stu 'nfucatu cori,
fallu turnari a miu prima ca moru.

Quantu iu l'amu stu picciottu beddu
dicu lu nomu lu ripetu assai
me luci chi campu, finu a chi iu moru
c'è u so ritrattu chiusu 'ndo me pettu,
c'è u so ritrattu chiusu 'ndo me pettu.

 

 

CAPPELLO SARA

 

 

CANZONI

MEDDLEY
(vari canti siciliani)

 

  

 

 

MEDDLEY
(vari canti siciliani)

Navigu ammenzu u mari lentu lentu
navigu pi pigghiari pisci assai
chi sorti sismu lu malu tempu
e pisci mancu ni pigghiai

Mi l'haiu a fari un ammaru d'argentu
cu lenza d'oru e canna di curallu,
mi l'haiu a fari chiù nun perdu tempu
pi lu me amuri c'è che di mangiari.
navigu alla marina a tempu a tempu
lu ventu va spirannu e poi vantannu
mi l'haiu fattu nu ammaru d'argentu
lu iettu a mari ca sugnu cuntentu

Mi ni vogghiu iri a la funtanedda
unni li donni ci vannu a lavari
e sceglieri mi voghliu la chiù bedda,
ch'avi biddizzi e incanti di dari

A cu m'incontra e mi dici
sta bedda figghia unni la truvasti
iu ci rispunni sta biddizza rara
mi l'ha purtatu l'unna di lu mari

Durmiti figghiu la naca è nova
d'oru li cordi, d'argentu li chiovi
li circhiteddi curallu finu,
durmiti figliu finu a matinu
e alavo, e alavò, e alavò e alavò.

Quannu Sant'Anna annacava a la Virgini Maria
e bedda la chiamava alavò Maruzza mia
e tu si lu cori miu fa la vò
Matri di Diu dormi dormi ca ti giova
ca ti canta la Matruzza
ti cummogghiu la facciuzza
e ti tegnu accuciatedda fai la vo Maruzza bedda
e ti tegnu comu na rosa, fai la vò Maria e riposa.