CAPPELLO SARA

 

 

CANZONI

MEDDLEY
(vari canti siciliani)

 

  

 

 

MEDDLEY
(vari canti siciliani)

Navigu ammenzu u mari lentu lentu
navigu pi pigghiari pisci assai
chi sorti sismu lu malu tempu
e pisci mancu ni pigghiai

Mi l'haiu a fari un ammaru d'argentu
cu lenza d'oru e canna di curallu,
mi l'haiu a fari chiù nun perdu tempu
pi lu me amuri c'è che di mangiari.
navigu alla marina a tempu a tempu
lu ventu va spirannu e poi vantannu
mi l'haiu fattu nu ammaru d'argentu
lu iettu a mari ca sugnu cuntentu

Mi ni vogghiu iri a la funtanedda
unni li donni ci vannu a lavari
e sceglieri mi voghliu la chiù bedda,
ch'avi biddizzi e incanti di dari

A cu m'incontra e mi dici
sta bedda figghia unni la truvasti
iu ci rispunni sta biddizza rara
mi l'ha purtatu l'unna di lu mari

Durmiti figghiu la naca è nova
d'oru li cordi, d'argentu li chiovi
li circhiteddi curallu finu,
durmiti figliu finu a matinu
e alavo, e alavò, e alavò e alavò.

Quannu Sant'Anna annacava a la Virgini Maria
e bedda la chiamava alavò Maruzza mia
e tu si lu cori miu fa la vò
Matri di Diu dormi dormi ca ti giova
ca ti canta la Matruzza
ti cummogghiu la facciuzza
e ti tegnu accuciatedda fai la vo Maruzza bedda
e ti tegnu comu na rosa, fai la vò Maria e riposa.