SALVO VALERIA

 

POESIE

SICILIA FODDI, SICILIA LUNTANA

 

 

SICILIA FODDI, SICILIA LUNTANA

Friscura di maìu 
asciucata a li setti di matina, 
la cicàra di latti pronta 
e la vasata dunci 
ni la scapiddata testa. 
Pampini sicchi d’ulivi caduti ‘nterra, 
‘nnavanzi la porta 
e sciauru di lumii, 
lu suli ca agghiurnava, 
lu trenu ca passava, 
lu tempu ca m’abbrazzava. 
Avìa cca tuttu l’amuri,
amuri miu, me patri e me matri,
amuri miu, li me frati.
Risati di l’amici avìa, 
lu mari arraggiatu, 
beddu, foddi, 
u mari miu mi mangiava l’occhi. 
Ma la sorti è na buttana, 
la mala sorti
di aviri arti di pinna e un putirisi
a sula campari.
Di chiangiri cchiù un mi veni,
ma di turnari sempri ni tìa, 
Sicilia d’amuri, stu spinnu, 
ogni secunnu mi torna. 
E si luntana, ancora pi assà avissi a ristari, 
na cosa sula addumannu: 
un jornu, chiusi l’occhi
na culla da matri
vulissi arripusari 
e squagliari cuntenta 
sutta l’ummira tò
Sicilia foddi
Sicilia luntana.