SALVO VALERIA

 

POESIE

PARADISU, RESTI PI MMIA,
FOGLIA DI RRACINA NGAPU L’ACQUA

 

PARADISU, RESTI PI MMIA,
FOGLIA DI RRACINA NGAPU L’ACQUA

Paradisu era sta foglia di rracina ngapu l’acqua
ca pariva vasceddu fermu,
si cantava e a lu suli s’arridiva.
Nenti mancava.
Ogni tempu avia a so stagiuni,
aranci pinnuliavanu di li rrami,
fastuchi ni li sacchi chini,
l’amuri facci a facci nasciva,
ci si vrigugnava e l’omu sutta la porta,
la carusa aspittava.
Paradisu era sta foglia ngapu l’acqua,
quannu l’amicizia era na mangiata di pani cunzatu
e a tutti l’uri la porta aperta truvava.
Li jucati a mmucciarè,
li pidaliati e li caduti.
Mmezzu li strati si crisciva,
picca era la superbia e assà li risati.
Paradisu era sta foglia ngapu l’acqua,
quannu ancora lu travagghiu abbunnava
e un figghiu sistimatu, lu patri si truvava.
E cu l’anni Purgatoriu addivintà
sta foglia di rracina ngapu l’acqua,
spirtusata, ncumincià a calarisinni.
Era troppu lu pisu ca purtava,
figghi e valigi pronti a la nova firmata.
E occhi unn’arristaru cchiù pi chiangiri,
nuddu cchiù cantava.
Lu travagghiu ncumincià a scarsuliari.
A lu tempu livaru puru li so stagiuni,
lu suli d’aprili, lu caluri.
L’amuri un si fa cchiù ddisiari,
omini rimbambiti e fimmini ca la sannu longa,
si va pirdennu puru lu sensu di na vasata,
di lu russuri d’amuri.
Paradisu, resta pi ‘mmia,
sta foglia di rracina ngapu l’acqua,
la talìu di luntanu,
ma lu pani mi nega e di suli un si campa.
Mi strazzassi tuttu lu cori,
ma lu pani, no, un mi l’avivatu negari.