SALVO VALERIA

 

POESIE

CHIUMMA DI CHIANTU PISA STA BBILI

 

CHIUMMA DI CHIANTU PISA STA BBILICI

Dintra lu sonnu di lu mari
cu lu cori arripizzatu
e li varchi fermi, annacati di lu ventu,
t’amu accussì forti
e ti talìu pi l’urtima vota,
ferma, cu l’arma mmucca e l’affuddatu sciatu.
Na trazzera e lu curtigghiu unni iucava,
la scupa vecchia ngapu na bbalata di mmarmu,
un vacili ruttu e na scarpazza mmicchiuta.
Vuci di picciliddi e jinocchia scurciati,
li facci russi di focu, nzivati,
li timpuliati,
li iurnati accussì ni passavanu,
mmezzu sciddicusi strati
a du a du li scaluna santavamu
e li trizzi ni la facci mi sbattivanu,
ni li cannarozza lu cori quasi quasi m’arrivava.
Li firrati arrugginuti e li finestri chiusi,
lu bbarcuni unni la matri stinniva li canzi,
e l’acidduzzi cantarini si pusavanu tisi tisi.
Fumu di sicarru nisciva di lu purticatu,
la coppula ntesta lu patri sempri purtava.
Li roti di carrettu appinnuti ni li mura scrucchiulati,
lu viddanu ca vanniava, passava cu la mula
e la bbilanza mmani.
E sentu ancora lu sciauru di l’aranci
e haiu nnavanzi l’occhi
li mani nivuri, spardati di lu travagghiu.
Li gugli e li scarpi di notti,
la bbracera astutata,
li filinii ni li seggi,
li cuddureddi ni lu panaru,
li canti di li surfarara.
L’arbuliddi crisciuti, sempri uguali la funtana.
Chiumma di chiantu pisa sta bbilici
e l’arma mi pisa nenti
picchì ti staiu lassannu, Sicilia mia,
e senza tìa, tutti vantri,
iu nun sugnu cchiù nenti.