GRUPPO MUSICALE: ROY PACI

 

 

 

CANZONI

 

SICILIA BEDDA

 

  

 

 

SICILIA BEDDA
Roy Paci e Aretuska

Sicilia bedda, Sicilia bedda, 
vogghiu iucari cu 'dda funtanedda 
Sicilia bedda, Sicilia bedda, 
m'ammanca assai curriri 'nda vanedda, 

l'occhi d'immiria cianu sempri ammanciari, 
ca a la terra voli 'u sangu sucari, 
e a li sciacalli ca si fannu ragioni, 
ca supra i templi fannu casi e casuni 

Sicilia bedda, Sicilia bedda, 
Prena di focu ie di suffaredda 
Sicilia bedda, Sicilia bedda, 
trasi 'ndo cori, nesci de vuredda, 

nun pozzu iu pinsari ca' supra 
lu strittu sarà, 
na granni ummra ca lu mari oscurerà, 
ca tutti i pisci mischineddi a panza all'aria e 
l'occhi fora 
aspettanu sulu ca quaccunu cchiù 
nun mora 

Sicilia bedda, Sicilia bedda, 
comu nu suli, comu na vastedda, 
Sicilia bedda, Sicilia bedda, 
niautri a cantami cu' tantii sturnedda, 

proverdi, frasi, cunti e miniminagghi 
janu paroli comu tanti tenagghi 
ca picca picca a genti i uora i vulissi capiri, 
fossi stu schifu si putissi finiri 

Sicilia bedda, Sicilia bedda, 
fammi tastari a duci nipitedda, 
Sicilia bedda, Sicilia bedda, 
spacca 'n limini ie dammi n'autra fedda 

cu stu finali fazzu 'n votu ri curaggiu a mo' genti, 
da Sarausa finu a chiazza di Girgenti 
Avola, Noto, Palazzolo, Solarino e Pachino 
Avemu 'n cori di speranza chinu chinu.