GRUPPO MUSICALE: I DIOSCURI

 

 

 

CANZONI

VOLA PALUMMEDDA live video

 

 

 

VOLA PALUMMEDDA

Vola vola palummedda pigghia pisci e piscitedda
e li metti 'nto panaru pi lu vecchiu siminzaru
poi li porti a lu parrinu chi si vivi u beddu vinu 
e lu vinu è russu e biancu si lu vivi ti fa sangu
cu lu vivi cu lu tasta iddu sempri a tutti abbasta
a cu duna a cu prometti a cu leva a cu rimetti.

Vola vola aceddu biancu e nun ti firmari cchiù
si ti fermi a sta vanedda t'accattamu a bunachedda
la bunaca è di villutu cu ristappa è un gra curnutu
lu villutu è roba fina t'accattamu na virrina