SANTRONE CARMELO

POESIE

N’OMINU O SPECCIU

 

 

N’OMINU O SPECCIU
(musica e parole di Santrone Carmelo)
Ia davanti a nu specciu

taliu dintra l'occi mia

vidu n'anima in pena

n'ominu ca unn'ha ridutu mai

Cercu ni ddru riflessu opacu

l'ominu ca è dintra mia

vidu sulu un votu immenzu,

nu spiritu ca un s'ha 'ncarnatu mai.

Dimmi cchi sugnu ia ni chistu munnu,

dimmi cchi sugnu, spiritu vagabunnu;

dimmi chi fazzu ia tra tutta chista genti,

ca viva intensamenti attimu pi attimu n’intera vita.

N'ominu è 'nu specciu ruttu

cocci ca un si ponnu cicari cciù;

resta sulamenti na speranza,

un pocu di credenza nill’aldilà.

UN UOMO ALLO SPECCHIO 

Io davanti ad uno specchio

guardo dentro i miei occhi

vedo un’anima in pena

un uomo che non ha mai riso.

Cerco in quel riflesso opaco

l’uomo che è dentro di me

vedo soltanto un vuoto immenso,

uno spirito che non si è incarnato mai.

Dimmi chi sono io in questo mondo,

dimmi chi sono, spirito vagabondo;

dimmi cosa faccio io in mezzo a tutta questa gente,
che vive intensamente attimo per attimo un’intera vita.

Un uomo è uno specchio rotto,

cocci che non si possono incollare più;

resta solamente una speranza,

e un po’ di fede nell’aldilà.