NA JURNATA DI MIRCATU

Francesco Romano

 

 
 

 
 
 
‘NA IURNATA DI MIRCATU”
di Francesco Romano
CC’era ‘ na vota
lu mircàtu ccu l’Annona

ùnna si vinniva la frutta e la virdùra.
Ppì carmàri li priezzi esagèrati
l’Annòna arrilasciàva giùsti mèti.
La chiazza addivintàva n’artarìnu
e ogni frùttu ccu lu so prufùmu.
Ammunziddràti li milùna n’terra
lu sciàuru spapuràva d’ògni bbànna
ràppi d’inzòlia ni li tavulìddri
mìnni di vacca pi li malatièddri
ficu niuri nni li so cancièddri
pumadamùri, ficudìnnii e finucchièddri;
trìzzi d’àgliu ca parìvanu cullàni
cicoria, cucuzzèddra e tinnirumi
e tanta frutta ppi manciàrla ccu lu pàni.
Era un tiàtru arrialàtu e senza sèggia
vanniatùra di la mircànzia
cc’è cu accàtta e cc’è cu talìa.
un murmuriu ca pari na canzuna
‘na sturnilàta ca dùra na jurnàta
vuci ammiscàti ca pari ‘na ‘nzalata.
Talìa ddà ‘nfùnnu chi stà succidiènnu!
Un piccilìddru tàsta la racìna
e lu patrùni cci duna timpulùna.
Veni lu pàtri ca nunn’arragiùna
volanu pagnuttùna e santiùna.
Finisci lu mircàtu
finisci lu tiàtru
e arrèstanu li pòviri
ca scalìanu munnìzza
ppì tècchia d’inzalata musciulìddra
frùtta purrìta
vrigògna mùta
e russùri sarbavìta.                                                      
 
UNA GIORNATA DI MERCATO”

C’era una volta
il mercato con l’Annona

dove si vendeva la frutta e la verdura.
Per frenare i prezzi esagerati,
L’Annona imponeva giuste mete.
La piazza diventava un altarino
ed ogni frutto con il suo profumo
Ammonticchiati i meloni a terra
In ogni parte odore si spandeva
grappoli d’inzolia sopra i banchetti,
mammelle di vacca (qualità d’uva) per i malatucci.
Fichi neri nei corbelli, pomodori,
fichidindia e finocchietti
trecce d’aglio che sembravano collane,
cicoria, zucchine, e tenerume
e tanta frutta per mangiarla con il pane
Era un teatro gratis e senza sedia
banditori della mercanzia
c’è chi compra e c’è chi guarda.
Un mormorio che sembra una canzone,
una stornellata che dura una giornata
Voci mischiate che sembra un’insalata.
Guarda là in fondo quel che succede!
Un ragazzino assaggia l’uva
e il padrone gli dà uno schiaffone.
Arriva il padre molto infuriato
volano bestemmie e pugni forti.
Chiude il mercato 
finisce il teatro
e rimangono solo i poveri

che frugano nell’immondizia
per un po’ d’insalata appassita,
frutta marcia
vergogna muta
e rossore salvavita.