SCIU', SCIU', SCIU' UNNI PUTEMU CHIU'

Pino Giuliana

 

 

 

Poesie

SCJÙ SCJÙ SCJÙ… ÙNNI PUTÈMU CCHJÙ
Pino Giuliana 

Arrjvigljàmuni Sicjlijàni,
prìma ca, nni màncjanu sàni…
Caccjàmu di lu Cuvèrnu
ccu jè ca nu ne dègnu…
Ccu, malamènti amminìstra,
nn'accùrza la minèstra 
e-nna fa mancjàri nzìpjta…
Scugnàmucci li màni da maìdda.

Ca-ggìra, firrìja e-bbòta,
nni strjngìnu lu màccu
e-ll'òglju di lu mèccu
nni lèvanu a scarijòta…
Scjù, scjù, scjù,
ùnni putèmu cchjù!

Urganizzàmuni Curreggjunàli
prìma ca, nni fjnìsci màli…
Caccjàmu du parlamèntu
ccu càncja còmu u vèntu…
Ccu, malamènti guvèrna,
nn'accurza… la pruvènna
e scrafjdùta na rrjngùrgja… 
Scuffàmucci lu mùssu da mancjùglja!

Ca fjrrìja, vòta e-ggìra,
nni sùcanu lu sàngu
a-ssanguètti di fàngu,
ntòssicanu i supìra…
Scjù, scjù, scjù,
ùnni putèmu cchjù!

Scjù, scjù, scjù,
c'onni putèmu cchjù!!!