PINO VENEZIANO

 

ALLENDE

 

 

ALLENDE

Quannu detti li terri a li viddani,
e li minieri a li minatura,
li fabbrichi a li travagghiatura,
l’assassinaru comu traditura.
Allende, chi facisti?
Un nni l’aviv‘a fari,
schiavu di lu patruni aviat’ a ristari.
‘nta un jornu n’ammazzaru trentamila,
dintra li casi e nmezzu li strati,
ccu li fucila e cu li carri armati,
li massacraru comu cani arraggiati.
Li patruna l’hannu
Supra la coscienza,
trentamila operai,
tutti assassinati.
Allende, cchi facisti?
‘Un nni l’aviv’a fari !
A tutti l’operai
L’ aviat’ ad armari.