PINO VENEZIANO

 

A SANTU

 

 

A SANTU

Ddi ‘sta vita cchi nn’haju
Nn’haju sulu stanchzzi,
E lu suli mai viju
E ‘un nn’haiu carizzi.
Sugnu sempri a lu scuru,
e la luci mai viju,
sentu sulu vuciari,
‘ntà ‘stu munnu di pazzi.
C’è l’amuri, e lu sacciu,
c’è l’amuri ppi tutti,
basta fallu capiri
a ccu ‘un ni lu voli.
Quannu ‘ncontru la genti,
c’ havi occhi e nun vidi,
c’ havi aricchi e nun senti,
e nun voli capiri,
l’accumpagnu ppì manu
ppi la strada chiù granni
e cci dicu rirennu
ca cci vjiu cchiù chiaru.
Tri cantara d’amuri,
centumila carizzi ,
iu vulissi dari
ma nuddu li voli.
No nun vogghiu ricchizzi,
di palazzi o dinari,
vogghiu stu munnu di pazzi
vidiri arraggiunari.
Sugnu un santu chi senti,
e nun sugnu di lignu
sugnu orvu di l’occhi
e la strata vi ‘nzignu.