GRUPPO MUSICALE: I PERCUSSONICI

 

 

 

CANZONI

 

 I PISCATURI

 

 

 

 

I PISCATURI


E cantava cantava, figghia di lu piscaturi
e sugnava sugnava, figghia di lu piscaturi 
aspittava lu patri 'nnanzi o caliaturi

e cuntava, cuntava li minuti e dopu l'uri. 
La varcuzza di lu patri pi idda era la spiranza
a turnata di la pisca pa l'inghirisi la panza
ca d'amuri nun si campa di cuscienza
la figghiuzza chistu u sapi 
si rassegna e nun ci pensa.

Nun ci pensa, nun ci pensa, 
figghia di lu piscaturi
c'aspittava notti e ghiornu 
china d'ansia e di duluri
di saèpiri un patri fora 
tutta a notti ammenzu o mari 
pi purtarici ala figghia sordi pi si maritari.

E cantava cantava, figghia di lu piscaturi
e sugnava sugnava, figghia di lu piscaturi 
aspittava lu patri 'nnanzi o caliaturi

e cuntava, cuntava li minuti e dopu l'uri.
e cantava, cantava...
e sugnava, sugnava...