GRUPPO MUSICALE: I PERCUSSONICI

 

 

 

CANZONI

 

 NATA S'UN'ISOLA

 

 

 

 

NATA S'UN'ISOLA

Aha ah ah
I Percussonici nda un curtigliu stanu
che bello

Eh! Eh! Eh!
Nata s'un'isola dove il sole e il mare
son meraviglie che la gente può vantare 
arricurdamuni sta sicula cultura<
........
avemu u suli, avemu u mari 
ma avemu stu vulcanu eccezionale 
cultura musica, canzuni popolari 
scurdati e vurricati cu si voli emancipare 
però pinsari nun si pò sulu o suli,
però pinsari nun si pò sulu a lu mari,
picciotti sperti ca nun volunu chiù 'mbrugghiari
storie di violenze, mafia e pizzo da pagare.
Ma la mia terra non è così che la sognavo,
ma la mia terra non è così che la dipingevo,
dimmi dov'è la mia terra, 
dimmi dov'è la mia terra,
dimmi dov'è la mia terra.
I sordi fannu sordi e i pulici fanu pulici
....... u sai, u sai, u sai 
ci sunu cosi ca cangiunu 
e chiddi ca un cangiunu mai 
u saimacari tu 
ci sunu cosi ca pavunu 
e chiddi ca un pavunu chiù
ma dimmi tu chi s'avissi a fari
intra stu munnu aperi all'aria pi campari.
Ma la mia terra non è così che la sognavo,
ma la mia terra non è così che la dipingevo
dimmi dov'è la mia terra, 
dimmi dov'è la mia terra,
dimmi dov'è la mia terra.

E allora veni ca
sentila fitta ca se la cantava
cantanu pi li picciotti ca si volunu arrusbigghiari 
e tutti chiddi ca 'ndo cori 
ci hannu sta scintilla ca s'adduma
comu quannu vidunu na cosa.... 
avemu u suli, avemu u mari 
ma avemu stu vulcanu eccezionale 
cultura musica, canzuni popolari 
scurdati e vurricati cu si voli emancipare 
Ma la mia terra non è così che la sognavo,
ma la mia terra non è così che la dipingevo
dimmi dov'è la mia terra, 
dimmi dov'è la mia terra,
dimmi dov'è la mia terra.