INCUDINE MARIO

 

<

COLA SCALIAVA LA CALIA

testo e musica di Francesco giunta canta Mario Incudine
 
 

 

 
 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

<

VUCCUZZA DI CIURI

Mario Incudine

 

 

 
 

 

 
 
     
VUCCUZZA DI CIURI
F. De Andrè - Traduzione in dialetto siciliano di Mario Incudine
Era chiamata vuccuzza di ciuri
faceva l'amuri, faceva l'amuri
e lu faceva di tutti i maneri
di 'ncapu, di sutta, davanti e darreri.
Quannu scinniu a la stazioni
Di un paesiddu cca vicinu
Si n'addunarunu vecchi e carusi
Ca ugn'era un monicu ne un parrinu
C'e cu lu fa picchì cci siddia
C'e cu 'nveci si cci ni preja
Vuccuzza di ciuri ne l'unu ne l'autru
Ppi didda l'amuri è na puisia.
Ma la passioni unni ti fa ghiri
A fari li cosi ca fannu piaciri
Senza capiri su 'u disgraziatu
E zitu,schettu o maritatu.
Ed accussì ca di oggi a dumani
Vuccuzza di ciuri unn'avi cchiu spassu,
mentri ca tutti ddi cani arraggiati
ci iettanu 'u Sali a chiuirci 'u passu.
Ma li cummari d'un paiseddu
Talianu 'ntunnu e unn'hanu cchi fari
E mentri ca perdunu a corda e lu sceccu
Su rusicanu sulu l'ossa cc'o sali.
Si sapi ca 'a genti duna cunsigliu
Sintennusi cumu Dominneddiu
Grapunu a'a vucca ma all 'occurrenza,
un sanu diri mancu piu.
Accussi 'na vecchia schittusa e acita,
senza né figli e senza cchiù vogli,
si pigliò 'u culu a puzzuluna
e ghiva dittannu la so dottrina.
Si la pigghiava ccu li cornuti,
dicennuci a tutti mali paroli:
cu rubba l'amuri avrà punizioni
di carrabbunera e guardi riali.
Currerru tutti a parlari ch'è guardi
Ci dissiru senza menzi paroli
dda tappinara avi troppi clienti
Chiossà di chidda ca vinni pani
E arrivarru quattru gendarmi
Ccu li cappedda e ccu li pennacchi
Arrivarunu 'ncapu e cavaddi
ccu li pistoli e li scupetti
ma puru i sbirri e i carrabbunera
un fanu mai u propriu duviri,
ma quannu si misiru l'alta uniformi
l'accumpagnarunu alla stazioni.
Alla stazioni c'eranu tutti
dai guardi riali o sagristanu
Alla stazioni c'eranu tutti
Ccu l'occhi vagnati e 'u cori in manu
A salutari cu ppi tanticchia
Senza pritenniri e senza aviri
A salutari cu ppi du jorna
Purtò l'amuri ne ddu quarteri
c'era un cartellu ranni
e l'occhi chini 'i pena
dicivunu addiu vuccuzza di ciuri
ccu ti si ni và la primavera.
Ma na notizia di sta purtata
Un'avi bisugnu di carta stampata
Cumu lu metri e lu pisari
Fici lu giru di lu quartieri.
Alla stazioni ca veni d'appressu
C'è chiossà genti di chidda ca lassu
C'e cu s'asciuca l'occhi di chiantu
Cu si prenota p'un mumentu.
E puru u parrinu ca murmuriava
Si dici mutu 'na santa orazioni
E sta Madonna china 'i biddizzi
a voli accanto pp'a procissioni.
E cu la Vergini in prima fila
Vuccuzza di ciuri manu ccu manu
Si porta appressu ppi lu paisi
L'amuri sacru e chiddu buttanu!
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERRA

Mario Incudine

 

 

 

 
 

 

 
 
     
TERRA
Testo e musica di Mario Incudine
Musica ca gira cumu gira a mula,
c'assicuta li carrittera,
trasi intra l'ucchi de surfarara,
ne li bestemmi de pirriatura,
ccu li viddani ca sunu nell'aia.
Musica ca nesci di 'nno lavuri,
e crisci ccu lu chiantu e lu suduri,
ca strazza a vuci di quarchi viddanu
quannu 'a scurata ci abbrusciunu i manu.
Musica musica, terra e musica…
Musica ca assicuta i 'nnamurati
mentri si scangiunu carizzi e vasati,
mentri si fanu prummisi o lusciu 'i luna:
“ti maritassi dumani matina”.
Musica ca abballa e fa ballari
ca iunci tutti mariti e mugghieri
mentri prejunu San Pasquali e San Micheli
protettura di li scecchi e di li muli.
Musica musica, terra e musica…
Musica ca s'addurmisci ccu lu scuru,
quannu lu pani addiventa duru
quannu 'u cutiddu un lu po' tagghiari
e li lignati su ppi la mugghieri.
Musica ca s'arriviglia a matinata
ca cu 'a senti mancu si la scorda
pirchì è la musica di sta terra surda
ca di tant'anni un cangia, è sempri chidda.
Musica musica, terra e musica…
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

<

STRATI

Mario Incudine
 
 

 

 
 

STRATI
Testo e musica: Mario Incudine

Strati chini di petri

di maiddi chini di muddichi.
Strati chini di suli,
di viddani accavaddu e muli.
Strati chini di fumu,
chini i fami, friddu e pani duru.
Strati chini di stenti unni s'ammiscunu magari e Santi.

E cala a paisana,
pari ca vasa muta ddi scaluna
me matri 'na vanedda ca vannia
"arricampiti ca sona 'Avi Maria!"

Terra terra terra bedda terra
Cca c'e cu e cuietu e cu sferra
Cu ti pigghia a muzzicuna e cu t'abbrazza
Cu chiangi e cu si inchi a so visazza*.

Terra terra terra di la genti
ca ammenzu a nenti campunu cuntenti
Terra di cu un iurnu ebbi a scappari
e ora stavi accussi...tira a campari.

Strati chini di fangu,
chini di acqua, vintu, paglia e fangu.
Strati chini di genti,
c'e cu s'abbrazza e cu un si dici nenti.
Strati 'o lusciu 'i luna,
c'e cu i prumminti e c'e cu li duna.
Strati chini di Santi,
chini di musica e di musicanti.

E sona la campana,
ca vagna l'occhi d'e ciaramiddara,
ca sonunu ammenzu di la via,
cantannu pasturala e litania.

Terra terra terra terra santa
cu ha muglieri bedda sempri canta,
cu ha dinari picca sempri cunta,
ma di la morti cca' nuddu si scanta.

Terra terra terra di surfari
Puru la neglia cca ni pari suli


Strati chini di Santi,
chini di musica e di musicanti.

E sona la campana,
ca vagna l'occhi d'e ciaramiddara,
ca sonunu ammenzu di la via,
cantannu pasturala e litania.

Terra terra terra terra santa
cu ha muglieri bedda sempri canta,
cu ha dinari picca sempri cunta,
ma di la morti cca' nuddu si scanta.

Terra terra terra di surfari
Puru la neglia cca ni pari suli

     
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
QUANTU SI BELLA MISA A LU TILARU
Mario Incudine
 
 

 

 
 
QUANTU SI BEDDA MISA A LU TILARU
Quantu si bedda misa a lu tilaru
ca fai linzola di canapa e di linu,
quannu la guglia teni 'ntra li manu
di la to tila nesci oru finu.
Putissivu cusiri macari senza stigli
senza ne lana, ne ditali e senza gugli,
li to capiddi fussiru lu filu,
e lu me visu tila ne tò manu.
Quantu si bedda assittata a lu tilaru
mentri cusi li linzola i linu finu,
un fazzulettu riccamatu a manu
ccu lu me nnomi quannu và luntanu.
E cusi sula tuttu lu curredu
chistu sarà ppi mia lu to tisoru,
e lu cupuni ora sutta 'nvelu,
ppi scupunarlu quannu ni maritamu.
'Nte sti linzola ci sarà misteru
quannu ne frazza tò si grapi u celu
ne ddu cuscinu riccamatu a manu,
ci posi a testa e i i to capiddi d'oru.
Quantu si bedda assittata a lu tilaru,
mentri canti ccu stu parlari finu
mentri ccu l'occhi assicuti lu ricamu
di un gigliu e di 'na rosa di giardinu.                    
QUANTO SEI BELLA MENTRE LAVORI AL TELAIO
Quando sei bella mentre lavori al telaio
nel fare lenzuola di canapa e di lino
quando l'ago tieni tra le mani
dalla tua tela esce oro fino.
Potresti tessere anche senza attrezzi
senza nè lana, nè ditali e senza aghi,
i tuoi capelli sarebbero il filo
e il mio viso tela nelle tue mani .
Quando sei bella seduta al telaio
mentre cuci le lenzuola di lino fino
un fazzoletto ricamato a mano
con il mio nome per andare lontano.
E cuci sola, tutto il corredo
questo sarà per me il tuo tesoro,
e lo ricopri ora sotto un velo
per scoprirlo quando ci sposiamo.
In queste lenzuola ci sarà mistero
quando nelle braccia tue si apre il cielo,
in questo cuscino, ricamato a mano,
ci posi la testa e i capelli d'oro.
Quando sei bella seduta al telaio,
mentre canti con questo dialetto fino
mentre con gli occhi segui il ricamo
di un giallo e di una rosa di giardino.