FRANCO LI CAUSI

 

COMU SI LI CUGGHIERU LI BEDDI PIRA 

 

COMU SI LI CUGGHIERU LI BEDDI PIRA 

tradizionale

Comu si li cugghieru li beddi pira 
tirò, tirò, tiròllalla ... 
e comu ci acchianaru senza scala 
tirò, tiròllalla 
a lu cchianari appiru la furtuna 
tirò, tirò, tiròllalla ... 
a lu scinniri si stuccau na rama 
tirò, tiròllalla 

e nun mi marito no 
e nun mi maritu no 
e nun mi maritu noooo 
schettu mi staiu tirollallalò 
e cu doti e senza rota 
e cu doti e senza rota 
e cu doti e senza rotaaaaa 
schettu mi staiu e tirollallalà 

Pi ghiri appressu a tia pessi lu sceccu 
tirò, tirò, tiròllalla ... 
ora mi sentu la testa intra an'saccu 
tirò, tiròllalla 
nun cianciu li pumiddi e li cirasi 
tirò, tirò, tiròllalla ... 
cianciu la cunfirenza ca ti resi 
tirò, tiròllalla 

e nun mi marito no 
e nun mi maritu no 
e nun mi maritu noooo 
schettu mi staiu tirollallalò 
e cu doti e senza rota 
e cu doti e senza rota 
e cu doti e senza rotaaaaa 
schettu mi staiu e tirollallalà