FRANCO LI CAUSI

 

E LA LUNA 'NMEZZU O MARI (AUDIO)

 

C'è la luna 'mezzu o mari
(Popolare)

C'è la luna 'mezzu o mari
mamma mia ma' maritari
-figghia mia a ccu t'ha dari ?
-mamma mia pensici tu

Si ti dugnu a lu varveri
iddu va, iddu veni
e u rasolu 'manu teni
teni, teni, teni
se ci pigghia la fantasia
rasulia la figghia mia

oh! mammà mi vogghio marità
oh! mammà mi vogghiu marità
oh! mammà mi vogghiu marità
-figghia mia a ccu t'ha dari
-mamma mia pensici tu

si ti dugnu o carritteri
iddu va iddu veni
sempri u sceccu 'manu teni
teni, teni, teni
si ci pigghia la fantasia
spaia u sceccu e pigghia a tia

oh! mammà mi vogghio marità
oh! mammà mi vogghiu marità
oh! mammà mi vogghiu marità
-figghia mia a ccu t'ha dari
-mamma mia pensici tu

Si ti dugnu o macillaiu
iddu va, iddu veni
e a sasizza 'manu teni
teni, teni, teni,
se ci pigghia la fantasia
ccu ddu caddozza ti sazzia

oh! mammà mi vogghio marità
oh! mammà mi vogghiu marità
oh! mammà mi vogghiu marità
-figghia mia a ccu t'ha dari
-mamma mia pensici tu