U BAGNU NA PILA

MEL VIZZI

 


 
U BAGNU 'NDA PILA

Carusi du domìla
c’avìti vaschi e docci
ccu certi idromassaggi
ca m’aia stricari l’occi…

vi vogliu ia cuntari
di quannu u bagnu era
n’impresa, tutt’un traficu,
cc’a pila o cc’a bagnera :

quann’era nicu ia m’arricordu,
a tempu di li scarsi cundizzioni,
ca lu paìsi tuttu era ccio’ lordu…
e s’aspittava a disinfestazzioni.

e appo’, ni casi, qualu vaschi e docci !…
qualu bide’!…(a massa ‘un ci l’avìva)…
era tempu di guerra ppì pidocci !
cchi puci e i cìmici…si cumbattìva !

ia m’arricordu u bagnu dintr ‘a pila :
cchi gran priparazzioni pp’a lavata…
me matri ppi nnui figli caudiava
na pocu d’acqua dintra na pignata.

era na festa, u rritu da virnata,
u fumulizzu purtava alligrìa,
si priparava a pila zingarata
unni si cci lavava a biancheria.

fatta di lignu e zinguru, prizziusa,
arti di falignami e di stagninu,
mancari nun putìa ‘intra na casa,
iddr’ era lavatrìci e lavandìnu.

smuntatu u pilaturi
e ‘inciuta cina cina…
a pila addivintava
ppi nnattri na piscìna.
spugliati li carusi a un’ a vota,
ni priparavanu cca sapunata,
ccu quattru corp’e spugna vota e sbota
stricavinu ppi ddari na sgaddrata.

poi ‘intra a pila… accuminzava a festa !
a sguazzariari, a rrìdiri e cantari…
a ffari u tras’e’nnesci ccu la testa…
(di ‘mmernu, erinu chìssi…cosi rari)…

se l’acqua era vuddruta
me matri m’a stimprava,
pronta ccu na cannata
‘o sciancu s’attruvava.

sulu quannu l’acqua arrifriddava
ni spirciav’ a nnesciri…trimannu…
di ‘mmernu puru ‘ncasa fridduliava…
nun c’era attru riscardamentu tannu.

me patri prontu cca tuvaglia ‘mmanu
‘spittava pp’asciucari li carusi
abbrazzannu e stricannu pianu pianu
nui risulenti e un pocu rrifruntusi.

a la stasciuni…di n’attra manera…
u bagnu si faciva strata strata,
cc’a pila, u lemmu, oppuru cca bagnera…
ppi’ doccia n’abbastava na cannata.

ma…unn’e’ggie’… riggìna era a pila :
se era nu curtìgliu o fora ‘ncianu…
i vicineddri nichi erinu ‘nfila
pronti pp’jiri a mmoddru, a mmanu a mmanu.

me matri… ‘a ‘na vuciata…
ni facìva scappari…
se ccu ddra pila amata
…i rrobbi ava llavari !

carusi du domìla… ca vi ‘iti lamintannu…
a pila, era u bagnu… all’ebbica di tannu.