GIOVANNI ACCETTTA

CICCIO BUSACCA

 

 

 

 

      

 

Quannu mi fermu cu sta Tupulinu mi pigghiu sta chiratta 'nda la manu
e cantu a li persuni chiù vicinu, un fattu successi veramenti stranu
un fattu cha a lu sentiri fa spaventu, giusta vendetta pi lu tradimentu.

'Nda un paiseddu chiamatu Turrentu, pruvincia d'Avellinu bellapuntu
'nta la strada che porta a Beneventu successi tali storia ca raccuntu
pi curpa di una fimmima civetta, donna malvagia e digna di scupetta.
Pirchì era malvagia, pirchì era digna di scupetta,
pirchì si fici zita cu Giuanni Accetta 
c'abitava 'nfrnti a la so porta, ma sparti d'iddu a Tanu dava retta
perciò Giuanni un si la supporta, cusì dda sira Giuanni 
cu Tanu pi dda civettasi contrapigghianu. 
ma pi furtuna slu a paroli, nun si grapigghianu, catanti genti c'eranu vicinu
curreru tutti
(ecco signori, guardare il cartellone al primo quadro si vede Giuanni Accetta
e la bedda ragazza, la bedda fidanzata
ma una sira difgraziatamente Giuanni Accetta si ritira dal cinema
e vede ad Angiliana che parla con Gaetano
così ci sono state parole (al secondo quadro grardare
parole, però solo parole, nessunu di li dui fici di manu
che tanti amici c'eranu vicinu, tutti curreru,
ed accussì calmanu pi ddu mumentu lu bruttu distinu
ma duranti la notti a Gaetanu darreri a la so porta ci sparanu.
E datu ca avevanu fattu chiacchiri cu Giuanni du ori prima
quando hannu trautu mortu a Gaetanu, hannu arrestatu a Giuanni Accetta.
La storia è lunga perche Giuani viene arrestato, condannato 20 anni
e quando scappa dal carcere si vendica di due testimoni falsi, pagati;
e la storia si sapi che sono stati pagati da un mafiusu miliardario
quind Giuanni si vendica.
La storia nopn si può cantare tutta.......
 

 

DA UNA TRASMISSIONE TELEVISIVA DI RAI3