PETRU FUDDUNI

 

 

 

POESIE

 

LU MISTERU DI LA SANTA TRINITATI

 

  

 

LU MISTERU DI LA SANTA TRINITATI

Pigghia lu cchiu' gran specchiu chi cci sia, 
sia di cristallu finu, e sia na' massa, 
tu guardi ad iddu, ed iddu guarda a tia, 
vidi ca l'umbra to' dintra cci passa, 
tu t'alluntani, ed iddu cancia via, 
lu specchiu senza macula si lassa...... 
cussì fu Cristu 'n ventri di Maria,
s'incarna, nasci e Virgini la lassa