POESIE

TRISTI PRIMAVERA

canta Eloisa Milingi

 

TRISTI PIMAVERA

Lalalalalala lalalalalala...
Chi 'ppuisia attornu sta matina
quantu capricci fa sta primavera
chi 'mmusica... chi 'ccanti!
comu prufuma la brezza liggerà...
L'ocidruzzi a 'ffrotta s'assicutanu
cu 'milli voli nu' celu turchinu
comu brilla dru mari
chi tappetu 'ncantevuli dri sciuri!
Ma tuttu stu tripudiu e st' alligria
nu' 'ndannu a lu me cori un po' di gioia
pirchì a malincunia
sta distrudennu tutta a vita mia...
Chi 'vvinni a 'ffici' cca sta primavera
sti sciuri sti farfalli e st'aria pura!
Si nun 'rritorna la me' capinera
pi 'mimia è tuttu scuru, è 'ssempri sira...
Amuri torna ti staiu aspittannu
pinzannu a 'ttia la notti nun dormu
mi sbattu comu l'acqua di lu mari
quann'è 'ntimpesta contru li scuglieri.
Lalalalalala... lalalalalala
Quannu c'è spranza, l'amuri nu 'mmori
mi 'lludu ancora ca tu a 'rriturnari
ma comu po' scurdari
lu focu ardenti di lu nostru amuri..

Tisoru miu, già è 'pprimavera
rispira accantu a 'mmia st'aria pura
ni lu me cori chi voglia d'amari
comu na' vota fammi pazziari.
Amuri torna ti staiu aspittannu
pinzannu a ttia la notti nun dormu
mi sbattu comu l'acqua di lu mari
quann'è 'ntimpesta contru li scuglieri