TARTARO VITO

POESIE

FACITIMI LI CUNTI

FACITIMI LI CUNTI

Ora ca li cannuna arifriddaru

(centumila li morti, centumila!)

dicinu ca la guerra timminau.

Ora ch'è n'autra vota menzanotti

ni lu Kuwait amiricanizzatu

scrivuni (Centumila li caduti!):

la bella paci riturnau 'n saluti.

Centumila li morti! Cu' capisci

di nummira vo farimi li cunti?

Quantu sunnu li vivi cu la uerra

dintra la testa, quantu li stizzeri,

quantu li stizzi cavudi e saliti

nta li firiti di li cori vunchi?

Facitimi li cunti, pi favuri,

e mi diciti quantu focu d'occhi

ci voli pi bruciari na città

di dudici miliuna di spriveri.

Si non basta lu chiantu ca si fa

pi centumila morti, ci mittiti

lu chiantu di l'indiani massacrati,

di chisti chiusi dintra li riservi

comu pecuri, chiddu d'Hiroscima

e Nagasaki, di lu Viettinammi,

lu chiantu di l'America Latina,

di li figghi di Mamma Palistina.

Facitimi li cunti, pi favuri.

Junciticci, su ancora ci ni voli,

lu miu, c'ha fattu un lagu ca fumia

largu cent'anni e longu quattrucentu.

Facitimi li cunti, pi favuri,

c'aju a vulari supra Nova Yorka

lestu, chiù lestu ancora di lu ventu,

carricatu di lacrimi e d'amuri.

Facitini li cunti, prima ancora

ca chiantunu a Palermo o a Siracusa

la statua di farsa libirtà.

Facitimi li cunti, pi favuri.