RUSSO CATERINA

 

POESIE

 MATINA D'ATTRI TEMPI

 

 

MATINA D'ATTRI TEMPI

E' matina,
u ventu i neuli stravia,
u cielu s'allaria,
mminicu è u caluri du suli
e l'aria è fridda comu a nivi.
A vicciaredda na testa u fazzulettu
si stringia a trinciuni
e ni spaddi s'abbia u mantigliunu.
I passareddi s'agnununu
e l'ali stuccati pa tramontana
parunu aviri.
Un cani abbannunatu passa pa strata
cu pilu tuttu arrugnatu.
I campani sonunu a martoriu
pi quarchi arma
che truvau ca morti cunsolu.
Da finestra do giuvani
si scanciunu ucciati d 'amuri
e, cantannu sturnillati,
a cori cuntentu,
comu aucceddi ca volunu,
affruntunu a iurnata.

                                                                                                                  

MATINA D'ATTRI TEMPI

E' matina,
u ventu i neuli stravia,
u cielu s'allaria,
mminicu è u caluri du suli
e l'aria è fridda comu a nivi.
A vicciaredda na testa u fazzulettu
si stringia a trinciuni
e ni spaddi s'abbia u mantigliunu.
I passareddi s'agnununu
e l'ali stuccati pa tramontana
parunu aviri.
Un cani abbannunatu passa pa strata
cu pilu tuttu arrugnatu.
I campani sonunu a martoriu
pi quarchi arma
che truvau ca morti cunsolu.
Da finestra do giuvani
si scanciunu ucciati d 'amuri
e, cantannu sturnillati,
a cori cuntentu,
comu aucceddi ca volunu,
affruntunu a iurnata.