NA PALA DI FICUDINNIJ

Girolamo La Marca (voce Valeria Ciotta)

 




NA PALA DI FICUDINIJ

Mi veni di chijànciri,
ma di l'uòcchji cuddràti
nun nèsci chijù nènti,
e mi sièntu cuòmu
na pala di ficudìnia
jittàta ncàpu un cugnu
tutta torta e
sbattuliàta di li viènti.
Sula,
senza chijù lu lavùri
nè na macchija di miènnula
o di carrùbu a lu gìru,
l'ùmmara sula ppi
cumpagnìa.
Ogni tantu un cardiddru
vucìa cuntèntu
e mi veni
a truvàri.
Piensu allùra a quannu
ancora virdi
facìva li fucudìni russi
e adùci
e li viddrana vinivanu
a coglirisìlli
cu un cutièddru ammulàtu
c' avià
lu mànicu di lignu di nuci.
Vicinu a mia c'èranu
sciùri di tutti li culùra.
Ora tuttu
ji'è abbrusciàtu,
un cugnu abbannunato e
vavàluci e cuniglia
ogni gnuòrnu ci fannu
lu mercàtu.
Canta l'acièddru e vola
vicinu a mìa,
e pari ca m'abbrivìra lu cori,
ma ogni vòta ca poi
s'inni va ni lu so nidu,
tantìcchia di mia
a picca a picca ,
nguttùta ,
adàsciu adàsciu,
sicca e
mòri.