A LA ME TERRA

Nino Barone

 

A LA ME TERRA

Quantu beni ca ti vogghiu
terra mia, tu ricu ancora 
ti lu scrivu 'ncapu a un foggliu
ti lu cantu intra e fora, 
i biddizzi tò su rari
cu ci veni si nn'adduna
stinnicchiata 'nda lu mari
fai tuccari stiddi e luna. 
I ricchizzi chi pussedi
granni e nichi ci nni sunnu:
la Maronna, li Misteri
li canusci tuttu u munnu.
Quannu grai lu sopariu
quanti chiesi, monumenti
non c'è postu pi stu lariu
tu d'amuri si surgenti:
quannu u suli si n'acchiana 
si va specchia 'nda salina 
splenni a mari Favignana, 
splenni u portu e la marina.
L'acidduzzi fannu festa, 
li gabbiani 'nda scugghiera,
puru quannu c'è timpesta
pari sempri primavera.
Tu si sacra, si divina
terra mia di rosi e spini.
a stu munnu si rigina,
tu mi scurri 'nda li vini.
Lu me cori batti forti
'nda ddi strati, li vaneddi
poi quannu veni notti
luminati su chiù beddi. 
La campana in Cattidrali
sona all'ura stabilita 
stessu sonu tali e quali 
duna battitu a la vita.
Lu sipariu poi si chiudi
va lu suli a ripusari 
perdi tuttu lu culuri
mai i carizzi di lu mari.
Nun c'è cosa chiù prigiata
lu ripetu jorna e misi,
haiu 'npettu na vampata
chidda chi avi un trapanisi.
Quantu beni che ti vogghiu
ti lu dicu sulu e in coru,
pi stu ruppu nun lu sciogghiu
terra, mancu quannu moru.