GRUPPO MUSICALE: PUPI DI SURFARU

 

 

 

CANZONI

 

CANTU D'AMURI 

 

 

 

 

 

CANTU D'AMURI

Dintra un palazzu ci sta 'na signura
bedda chi cu la vidi si 'nnammura,
perdi lu sentimentu e la ragiuni
tostu so' patri la teni 'n prigiuni.
Bedda chi di li beddi si riggina,
di l'oru di la conca si patruna,
cori d'amanti e facci di bammina
vasariti e non s'ardiri è furtuna.
Passa li jorna arreri alla finestra
misa 'n prigiuni di sta gilusia
e comu un ciuri di campu ni la grasta,
comu 'n'amanti senza cumpagnia...
comu un ciuri di campu ni la grasta,
comu 'n'amanti senza cumpagnia.

Affaccia bedda a la finestra
sta notti passa 'u to' veru amuri,
armatu vegnu e fazzu festa
cu' vuci grossa e cu' tammuri,
ti scippu sciuri di la grasta
e ti riportu a lu to' canduri,
affaccia e grapi ssa finestra
senti 'u me' cantu d'amuri.

Libera l'amore libera
chi lo sa cantare
amala sta terra libera
sciuri di campu, sciauru d'amuri,
la me' raggia nun si sparda,
tuttu 'u duluri nun si scorda
veni cà spalamula
sta muntagna di merda.

Vogliu cantari e no pi' fari scrusciu
chiù nun s'abballa e non si fa baccanu
unni c'è scuru vogliu fari lustru
sulu cantannu mi sentu omu.
Contru sta tirannia chi t'ha riduttu
a dimannari comu 'na minnica
chi t'ha negatu ogni to' dirittu
'nveci d'amanti mi si' nimica.
E lu to' spusu di la to' biddizza
ni fu capaci di farni munnizza
e li to' carni tantu dilicati
li detti 'n mucca a li cani arraggiati.
Signura di quant'eri disiata
fusti jittata 'n mezzu a la strata,
ci avevi la curuna e lu mantellu
lu to' palazzu addivintò burdellu.

'N omu chi lotta sulu è sulu un foddi
e di sicuru ci lassa la peddi,
ma un cavaliri nun mori di fissa
s'è pi' l'amuri di la so' principissa...
ma un cavaliri nun mori di fissa
s'è pi' l'amuri di la so' principissa.

Libera l'amore libera
chi lo sa cantare
amala sta terra libera
sciuri di campu, sciauru d'amuri.

Libera l'amore libera
chi lo sa cantare
amala sta terra libera
petra chi spacca lu sciumi.

Libera l'amore libera
chi lo sa cantare
amala sta terra libera
sbampa li cordi e li catini.
La me' raggia nun si sparda,
tuttu 'u duluri nun si scorda
veni cà, spalamula 
sta muntagna di merda.

Affaccia bedda a la finestra
sta notti passa 'u to' veru amuri,
armatu vegnu e fazzu festa
cu' vuci grossa e cu' tammuri,
ti scippu sciuri di la grasta
e ti riportu a lu to' canduri,
affaccia e grapi ssa finestra
senti 'u me' cantu d'amuri.

Libera l'amore libera
chi lo sa cantare,
amala sta terra libera
sbampa li cordi e li catini,
la me' raggia nun si sparda,
tuttu 'u duluri nun si scorda
veni cà spalamula
sta muntagna di merda...
veni cà spalamula
sta muntagna di merda.