GRUPPO MUSICALE: I DIOSCURI

 

 

 

CANZONI

VESPRI live video

 

 

 

VESPRI

E lu francisi cu la so potenza
In Sicilia facia malacrianza
lu pani ni luvava di la mensa 
francisi si vidianu a ogni stanza 
Tutti li jorna faciunu prepotenza 
e nui mischini sutta la so panza
e di lu Vespru canta lu parrinu
curremu tutti cu l'armi a li manu.

Vinni lu Vespru gradannu vittoria
ca ni l'eternu resterà memoria
Viva Sicilia ca porta vittoria
Viva Sicilia ca fici mirabilia

Nautri picciotti ca gridava
dimmi chi c'è lu Vespiru ca sona 
Vinni lu Vespru gradannu vittoria
ca ni l'eternu resterà memoria.