GRUPPO MUSICALE: I DIOSCURI

 

 

 

CANZONI

U CIPITACEDDU live video

 

 

 

U CIPITACEDDU 

E lu cipiti cipitaceddu
s Supra 'na cìpiti cìpiti rrama, 
cu lu cipiti cipiti beccu
tutta la cuda si cipitiava
si cipitiava  

------------------

La za Pippa coscisicchi
vinni sicci e scippa zicchi 
si ci vinni scippa zicchi
la za Pippa cosci sicchi

E lu viscuvu di Patti 
manna a Napuli pi piatti 
ca un ci nn'eranu piatti a Patti
ca lu viscuvu di Patti 
manna a Napuli pi piatti.

E lu cipiti cipitaceddu
s Supra 'na cìpiti cìpiti rrama, 
cu lu cipiti cipiti beccu
tutta la cuda si cipitiava
si cipitiava  

.........................

E lu viscuvu di Patti 
manna a Napuli pi piatti 
ca un ci nn'eranu piatti a Patti
ca lu viscuvu di Patti 
manna a Napuli pi piatti.

Vi ricordate....
ca lu Principi di Catassi
manna a Napuli pi tassi 
ma un ci nn'eranu tazzi a Catazzi
ca lu principi di Catazzi 
manna a Napuli pi tazzi 
E lu principi di Cacioocculi
E lu principi di Caciocculi
manna a Napuli pi brocculi 
ca un ci nn'erunu brocculi a Caciocculi
ca lu èprincipi di Caciocculi 
manna a Napuli pi brocculi 
E lu principi di Polizzi chi fici
manna aNapuli pi pizzi 
ma un ci nn'eranu pizzi a Polizzi
ca lu principi di Polizzi 
manna a napuli pi pizzi

E lu viscuvu di Patti 
manna a Napuli pi piatti 
ca nun ci nn'eranu piatti a Patti
ca lu viscuvu di Patti 
manna a Napuli pi piatti.