GRUPPO MUSICALE: I DIOSCURI

 

 

 

CANZONI

SAN CALO'  live video

 

 

 

Pi stu gran Santu ca fa milli grazii vogliu cantari,
pi farivilla un si fa prigari, basta cantari.
Viva viva viva viva, viva viva San Calò…
Chistu è lu santu ca vidi e straluci 
ca pruvinia da terra africana
senza sapiri ca pi guariri basta cantari 
lu Patreternu ni l'ava a lassari
senza di iddu chista città nun ci npo stari 
E quannu passa la prucissioni, 
supra la vara lu pani ha ghittari,
da caristia ‘nn’avà salvari,
..................
e la campagna ava a sciuriri
......................
ca la furtuna di chistu paisi 
ca ‘nni pruteggi e ‘nni voli beni.
Viva viva viva viva, viva viva San Calò…

        San Caloiru di Naru fa li grazii a migliaru,

San Caloiru di Giurgenti fa li grazii pi nenti,

San Caloiru da marina, mangia e bvi di matina

San Caloiru di Canicattì ‘nni fici una e si ‘nni pintì.

San Caloiru di Raffadali fa lu maccu senza sali

San Caloiru di Grutti mangia, vivi e si ‘nni futti.

     Viva viva viva viva, viva viva San Calò…