GRUPPO MUSICALE: I DIOSCURI

 

 

 

CANZONI

QUANNU NASCIVU IU  live video

 

 

 

QUANNU NASCIVU IU 

Quannu nascivu iu
me matri un c'era
mancu me patri ni dda
iurnata c'era 
e nascivu in mezzu a li do latri 
e cula testa in mezzu a li cuperti 

Ora su carzaratu e un dici nenti
...... e li birbanti 
fui divisu da amici e parenti 
e m'arristaru tessiri nnuccenti