GRUPPO MUSICALE: I DIOSCURI

 

 

 

CANZONI

AMURI, AMURI

 

 

 

AMURI, AMURI

I Dioscuri 

Amuri senza mai durmiri,
Amuri senza mai parlari,
Amuri Amuri dispiratu,
Amuri quantu t’aju amatu

Amuri pazzu di duluri
Amuri di milli suspiri 
Amuri, amuri dispiratu
Amuri quantu t’aju amatu

Lu me cori è tò
Dimmi si lu vò

Amuri senza mai durmiri,
Amuri senza mai parlari,
Amuri comu fa la luna
Amuri miu senza furtuna

Lu me cori è tò
Dimmi si lu vò.

muri senza mai durmiri,
Amuri senza mai parlari,
Amuri comu fa la luna
Amuri miu senza furtuna

Lu me cori è tò
Dimmi si lu vò.