FRANCO LI CAUSI

 

CIURI CIURI

 

CIURI CIURI (tradizionale)

Ciuriddi ruvittari e spini santi 
suddu passannu cantari mi senti 
nun cantu ne p'amuri, ne p'amanti 
picchi mancu mi passa pi la menti.

Ciuri, ciuri ciuriddi tuttu l'annu 
l'amuri ca mi dasti ti lu tornu.
Ciuri, ciuri ciuriddi tuttu l'annu 
l'amuri ca mi dasti ti lu tornu.

Ma quannu vidu a tia, amore caro 
i te vulesse dare l'amore caro

E ciuri, ciuri ciuriddi tuttu l'annu 
l'amuri ca mi dasti ti lu tornu.
Ciuri, ciuri ciuriddi tuttu l'annu 
l'amuri ca mi dasti ti lu tornu.

Ciuriddi e rosi russi a lu sbucciari 
amaru 'dd'ommu ca fimmini criri 
amaru cu si fa suvraniari 
lustru di paraddisu nun ni viri. 

Ciuri, ciuri ciuriddi tuttu l'annu 
l'amuri ca mi dasti ti lu tornu,

l'amuri ca mi dasti ti lu tornu.