PINO VENEZIANO

 

LA JATTA

 

 

La jatta

Haiu ‘na jatta tutta tappiata
ca nta la facci pari pittata,
quannu cammina s’annaca tutta,

puru la cura la porta a la dritta.
La vidi un jattu, ca è ddi passaggiu,
cci dici: “Bedda, semu ‘nta maggiu,
chistu è lu misi chi da caluri,
chistu è lu misi ppi fari l’amuri”.

Allura idda, pari confusa,
poi ci accumincia a fari li fusa,
lu jattu allura, ccu lu piruzzu
cci accuminciau a tuccari la cuda.

Poi dopu un pezzu, diventa pazzu,
cc’ un muzzicuni ci acchiappa lu cozzu,
la jatta sutta, lu jattu supra,
idda si vota, na vuci e l’ abbrazza.
E dopu un jornu di fari l’amuri,
tutt’ e ddui si misiru a cantari:
“l’amuri è beddu, l’amuri è dduci,
l’amuri abbrucia, l’amuri è natura.”

Chistu succeri tra l’animali
Picchi ‘ unn esisti lu capitali
Picchi la fimmina ch’ è di coscienza
ti fa l’amuri ppi convenienza.
Si vidi a unu ch’ éni strazzatu
‘un si cci metti picchì è piccatu,
si cerca a chiddu c’ havi la grana
anchi si dopu risulta ‘na frana