GIANA GUAIANA

CANZONI

LU PRINCIPI PUPARU

 

 

     

LU PRINCIPI PUPARU
(G.Guaiana)

Omini e fimmini,granni e picciotti,
d'un omu saggiu e di tantu valuri
cantu la storia pi farivi dotti
cantu 'a memoria d' un focu d 'amuri.
'Gnaziu Puglisi di nomu chiamatu
ja vagabunnu cu lu so teatrinu
chi di lu patri avia ereditatu
e un jornu vosi ristari a Sciurtinu.

Rit.: Di tutti li pupi nta un mumentu
nasci un coru cu granni sintimentu:
“Quannu Diu ncelu t'appi a richiamare
pi nuautri fu na spata ntra lu cori,
patri fusti cu tuttu lu rispettu
chi ni tocca e nun sulu pi dilettu”.


“L'opra e' avventizia”,Ra 'Gnaziu dicia,
“puru nsicura e ci voli passioni.”
Ma iddu nta 'a terra di Santa Sofia
truvau lu travagghiu e sodisfazioni.
E ncumpagnia di la cara Nunziata
l'abbilita' di lu mastru pastaru
purtau npaisi , ma la cosa chiu' amata
lu fici diri “principi puparu”.

Rit.: Di tutti li pupi nta un mumentu

Comu facia li so pupi viventi
veru miraculu fu pi la genti,
quannu d'un trattu calava la luci
a ognunu dava lu tonu di vuci,
e nonostanti 'a so schiva natura
ci arriniscia cu certa bravura.
Ancili, diavuli, fimmini, armati:
un munnu di jocu e di viritati.

Rit.: Di tutti li pupi nta un mumentu...