LA PERNA NICOLO'

CANZONI:

TU SI A VITA MIA 
 
(testo di Gaetano Petralia 
musica Nicolò La Perna)


   

 

TU SI A VITA MIA 

Guardimi cu ss'occhi toi attriviti (1)
fammi sintiri nicu e ammizzigghiatu
fammi sunnari ca semu du' ziti
e ju di primu volu 'nnamuratu.

Non diri ca su sonni proibiti
nun mi lu diri ca fazzu piccatu
appoimi ssi labbra calamiti
ca ju mi sentu Diu sacramintatu.

La tò biddizza luminusa e pura
è comu 'n raggiu di suli splinnenti,
cu è che guarda a tia s'innamura
pi lu to sguardu duci e risulenti.

Pi tia campassi sempri a la malura
basta c'avissi a tia stidda lucenti
picchi si bedda, digna di pittura
e stassi attagghiu a tia 
sempri contenti

1) (occhi che attraggono per la sua bellezza)