LA PERNA NICOLO'

CANZONI:

PUISIA D'AMURI
testo: Pino Giuliana 
musica: Nicolò La Perna   

PUISIA D'AMURI
testo: Pino Giuliana 
musica: Nicolò La Perna 

Tu! lu me sòggnu Tu! 
Tu! lu me ncàntu Tu; 
Tùttu... tùttu. . si pi mia 
Tu lu me còri: Tu 
'cjàtu.,, dì l'àrnima me': 
Sòccu, soccuu spàntu cc'è: 
E còmu ppi-mmaggja; 
ccu frujtu dì Tìja, 
la vita mi stasìja !

Picchi, picchi, picchi: 
lu fascinu mè Tu sii 
Picchi, pìcchi, picchi:
la stidda me Tu sì!
Picchi, pìcchi, picchi:
lu cjàtu me Tu sì! 
Picchi, nìcchi, picchi:
pujsìa d'àmuri " sì!

Nun vidennu a tia 
u celu s'ummiria 
l'aceddri un ponnu cchiù cantari. 
Casa e restu desertu 
l'incubu immensu, 
senza di tia la vita pi mia un ha sensu

Cu fàscinu ‘àvvulggenti 
dì l'ali trasparènti.., 
mi-rreggi e urienti!

Picchi, pìcchi, pìcchi: 
la suli me Tu sì! 
Picchi, picchi, picchi: l'anelitu Tu si! 
Picchi, pìcchi, picchi: 
lu cjàtu me Tu sì! 
Picchi, nìcchi, picchi: 
pujsìa d'àmuri " sì!

Favula màggica, àrccana ggita...
u celu ccu i j'tta, mi fa tùccari
l'àssaccuna amari (dispiaceri amari)còri nzzuccaràri!
Tutttu tùttu si pi mia
Cu fàscinu ‘àvvulggenti
dì l'ali trasparènti..,
mi-rrèggì e urjènti!

Picchi, picchi, picchi: lu fata me tu si! 
Picchi, pìcchi, picchi: 
e l'angilu me Tu sì! 
Picchi, pìcchi, picchi: 
pujsìa d'àmuri " sì! 
Picchi,pùcchi, picchi: 
a me pujsìa d'amuri " sì!