GRUPPO MUSICALE: CALANDRA & CALANDRA

 

 

 

CANZONI

 

CANZUNI D'AMURI 

LU MATRIMONIU TIPPI TUPPI E TAPPI

SCICCAREDDU DI LU ME CORI

SCOTULA SCOTULA

SICILIANU TIPU STRANU

TRI TRI TRI

 

http://www.youtube.com/watch?v=NhsLLCZj1TA
intervista al duo Calandra e Calandra

https://www.facebook.com/calandraecalandra
blog su Facebook dei due fratelli Calandra e Calandra

http://www.calandraecalandra.com/
sito ufficilale del duo canoro