GRUPPO MUSICALE: TINTURIA

 

 

 

CANZONI

ABBALLU SENZA SBALLU

 

 

1 picchí nun vogghiu ristari sulu 
2 picchí avi a aviri i trizzi d' oru 
3 la cercu sana e di famigghia bona 
4 é megghiu si m' 'a pigghiu siciliana 

Sugnu cunfusu e passu li nuttati 
Circannu ô scuru e fudda ma 'un m'ammuttati 
Picchì si hai lu cori nun pó sbagghiari 
Si ricanusci súbbitu l'amuri 
Nun sentu né raggiuni né morali 
Ca si iu ti vogghiu mi fazzu ammazzari 
Ti portu in celu e ti mettu a curuna 
Sí tu la megghiu stidda sí la riggina 

E abballu senza sballu 
E cantu senza scantu 
Picchí sugnu cuntentu e la testa a l'aria vá 
E abballu senza sballu 
E cantu senza scantu 
A ghiornu scura e a un jornu si nni vá 

Pi tia cercu lu suli 
Pi tia hâ manciatu sali 
Nun trovu mai la chiavi giusta 
La genti ca mi giúdica mi tratta troppu mali 
Cc'hâ méttiri nu tappu 'mmucca 
Lassati-mi sparlari lassati-mi capiri 
Di tutti arriva lu santu giudizziu 
Mi mettu a testa a postu mi vogghiu sistimari 
parò ora dicu i peggiu cosi e fazzu u pazzu 

E abballu senza sballu 
E cantu senza scantu 
Picchí sugnu cuntentu e la testa a l'aria vá 
E abballu senza sballu 
E cantu senza scantu 
A ghiornu scura e a un jornu si nni vá 
E abballu senza sballu 
E cantu senza scantu 
Picchí sugnu cuntentu e la testa a l'aria vá 
E abballu senza sballu 
E cantu senza scantu 
A ghiornu scura e a un jornu si nni vá 

Aspetta e nun aspettu voi viniri a pedi nudi dintra i mé pinzeri 
Sugnu n'omu ca dici amuri amuri, bidduzza senza di tia nun pozzu stari 
Sinnò mi manca u sensu, la terra sutta ê pedi 
Ma quannu vidu 'mpilu lu vogghiu assicutari 
Allura bedda balla si voi ballari abballa sta attentu ca si sballi nun poi ballari cchiú 

E abballu senza sballu 
E cantu senza scantu 
Ti vogghiu stari a latu pi l'aternitá 
E abballa bedda abballa 
Si voi ballari abballa 
Sta attentu ca si sballi 
Nun poi ballari cchiú 

E abballu senza sballu 
E cantu senza scantu 
Ti vogghiu stari a latu pi l'aternitá 
E abballa bedda abballa 
Si voi ballari abballa 
Sta attentu ca si sballi 
Nun poi ballari cchiú 

E abballu senza sballu 
E cantu senza scantu 
Ti vogghiu stari a latu pi l'aternitá 
E abballa bedda abballa 
Si voi ballari abballa 
Sta attentu ca si sballi 
Nun poi ballari cchiú