GRUPPO MUSICALE: I DIOSCURI

 

 

 

CANZONI

MEDDLEY live video

 

 

 

MEDDLEY

Manu manca manu modda 
u Signuri tim la 'ncodda 
ti la 'ncodda cu lu vinu 
viva viva San Martinu

Ealè alè alè 
ha vinutu lu vicerè
ha purtatu na cosa nova
cascavaddu frittu cu l'ova