LA PERNA NICOLO'

CANZONI:

BEDDA

  

BEDDA

Bedda cu ti criau fu un serafinu,
ed un pitturi ccu la pinna ‘n manu
ci hai ‘ntra lu pettu gigliu e gersuminu
la facci tunna e l’occhiu juculanu.
Hai li labbruzzi di curaddu finu,
e quannu parri si zuccaru sanu,
ed iu l’amaru miseru mischinu
ti guardu e ti taliu di luntanu.

Bedda, ca la duminica si fata,
lu luni si’ na Dia di paradisu,
lu marti siti n’ancila calata
lu mercuri straluci lu tò visu.

Quantu su beddi chissi tò masciddi
chi a lu ridiri fannu funtaneddi;
su fila d’oru ssi biunni capiddi
morbidi, longhi e fatti aneddi aneddi
Frauli ssi labbra su, l’occhi du stiddi
‘nvucca c’è na ducizza, chi mai speddi
Iu beddi n’haiu visti a middi a middi
Ma tu si scuma di tutti li beddi.

Lu jovi siti na lucenti spata,
lu venniri vi stati in festa e risu,
lu sabitu ch’è l’urtima jurnata,
vulamu e ninni jemu ‘n paradisu.

Nascisti di la scuma di lu mari
li to capiddi infarfarati d’oru;
li ciuri li faciti culurari,
li santi vi talianu a coru a coru.
Canta figghiuzza ca lu tò cantari
È assai chiù duci di lu risignolu,
basta chistu pi farmi ‘nnamurari
ca pensu sempri a tia, a tia sulu.

Lu jovi siti na lucenti spata,
lu venniri vi stati in festa e risu,
lu sabitu ch’è l’urtima jurnata,
vulamu e ninni jemu ‘n paradisu.