LA PERNA NICOLO'

CANZONI:

AMURI, AMURI, AMURI.

  

AMURI, AMURI, AMURI.

Amuri, amuri, amuri tu si na stiddra
che brilla sulamenti no ma cori.

L'amuri c'haju pi tia nun si po diri
ci vol tutta na vita pi cuntarlu;
se u cielu unn’avi stiddri unn’è chiù celu
tu si pi mia lu suli, luna e mari.

Se vo sapiri quant’è lu me amuri
tu ha cuntari l’ondi di lu mari
fussi un pitturi iu ti dipingessi:
un petalu di rosa, un biancu gersuminu
a lu matinu.

Amuri, tu si palpitu di cori,
si l’aria ca respiru tuttu u jornu;
si l’acqua no desertu assitatu
di tia iu mi sentu abbiviratu.

E quannu tristi si, c’è la me manu
tu brilli nilla notti com’a luna
'nda vita haiu bisognu di tri cosi :
suli po jornu, luna pa notti
e Tu sempri cu mia.

Haiu circatu drra nell’infinitu,
'ddra ssutta ni lu funnu di lu mari;
hai circatu nell’immensu celu
ma nenti è ranni quantu lu to amuri’.