LA PERNA NICOLO'

CANZONI:

A ROSA DO PATRI ETERNU
canta Eloisa Milingi

  

A ROSA DO PATRI ETERNU
Nicolò La Perna

 

parlato)
Beddra 'n terra, beddra 'n celu,
beddra siti 'n paradisu;
beddru assai è lu Vostru visu.
Pri ssu figghiu Vostru 'n brazza,
cuncidìtimi 'na grazia!
Cunciditimìlla a mia,
chi Vi dicu 'a vimmaria.
Mistica rrosa ‘nterra cumpariu
l’oduri so la terra pinitrau
fu tantu acutu ca ‘ncelui junciu
lu stessu Patri Eternu l’odurau.
Vinni lu tempu e la rrosa sciuriu
e a li novi misi spampinau
mmeci di fari fruttu fici a Diu.
Maria è la rrosa e virgini arristau.

parlato)
Matri Maria chi siti bedda, iu vi salutu,
'n vita e morti lu vostru aiutu;
iu vi salutu cu l'Avi Maria,
o Matri, arricurdativi di mia.
Oh quantu è bedda chista Gran Signura
la fici a modu so l’Eternu Patri
Reggina in angelica natura
Reggina supra li cilesti squatri.
Virgini parturiu sta gran Signura
unica figghia di l’Eternu Patri.
Su tri pirsuni e fannu na figura
la vosiru pi figghia, spusa e matri.

parlato) Diu vi salvi, Maria,
china di Grazia,
lu Signuri è ccu Vui.
Biniditta siti Vui ntra li fimmini
e binidittu lu fruttu du vostru ventri, Gesù.
Santa Maria, Matri di Diu,
prijati ppi nautri piccatura
ora e nill'ura da nostra morti. E ccussì sia