LA PERNA NICOLO'

CANZONI:

SCUMA DI LATTI FRISCU - TU SI CHIU' BEDDA DI LI BEDDI
parole di Vito Blunda 

musica Nicolò La Perna

   

 

SCUMA DI LATTI FRISCU

Scuma di latti friscu ora munciutu
levi la granni siti a cu ti vasa
corpu cilesti c’’un s’ha mai truvatu
quannu chi ridi tu jinchi na casa.

St’occhi su duci comu du’ cirasi
hannu u coluri azzolu di lu mari
unn’è che ci si tu… lu suli trasa
ch’è fortunatu cu ti po vasari.

Tu si chiù bedda di li beddi
e tutti l’autri fai affruntari?
‘sa chi mpastau to matri p’’i capiddi
sti gran tisori unni l’jiu a ccattari

Certu arrubbau ‘tutti li stiddi
mentri lu suli nun putia taliari.
la luna fici scinniri do cielu
l’angili tutti li fici calari

Tu si lu sciuri cchiù disidiratu
lu nomu to ci ‘u dettiru a na stidda
lu ciaru chi fai mi duna ‘u ciatu
e allarga la me menti strittulidda.

Quann’è che penzu a tia iù ridu sulu
iu viu l’occhi toi c'un fussi un faru
sugnu cuntentu, soffru e mi cunzolu
piccatu chi st’amuri è troppu amaru

Iu speru sulu 'nu Signuri
nun vogliu aviri chiù turmentu
e p’un sintiri chiù stu gran duluri
preju l’Addulurata ogni mumentu.

Di la to vucca lu sapuri
vurria assaggiari ogni mumentu
pinsannu a li to vasi e a lu to amuri
ora ju pozzu moriri cuntentu.