LA PERNA NICOLO'

CANZONI:

NINNA NÀNNA


  

 

NINNA NANNA
testo e musica: Nicolò La Perna

(parlato) Ninna nanna dormi e abbenta
voli la naca 'nmezzu a la menta
Ninna nanna dormi e chianci.
voli la naca nmenzu l'aranci

C’è tantu luntanu un paisi
cinu di fati e cosi d’oru
Dormi figliuzzu dormi tisoru,
veglia to matri vicinu a tia.
Ninna nanna, ninna nanna.

Do cielu scinni na stidda ca sutta,
scinni pi lu me figliu
ci porta rosi e gersuminu,
ciuri d’aranci o me bambinu
Ninna nanna, ninna nanna.

E sutta un ‘npedi lumia
c’è na naca ca dundulia
sunnu li fati e l’angiluzzu
e s’addummisci u me nicuzzu
Ninna nanna, ninna nanna.

(parlato) Ninna nanna dormi e ridi
vola la naca nmezu l'alivi
ninna nanna dormi e riposi
vola la naca nmezzu li rosi.