CANZONI

MI VOTU E MI RIVOTU

Carmen Consoli e Mario Venuti

MI VOTU E MI RIVOTU

(tradizionale)

Mi votu e mi rivotu suspirannu
passu li notti ‘nteri senza sonnu.
E li biddizzi tò iu cuntimplannu
li passu di la notti ‘nsinu a jornu.
Pi tia nun pozzu ora
cchiù durmìri
paci nun havi cchiù
st’afflittu cori.
Lu sai quannu ca iu
t’haiu a lassari:
quannu la vita mia
finisci e mori.

MI GIRO E MI RIGIRO

Mi giro e mi rigiro (1) sospirando
passo le notti intere senza sonno.
E contemplando le tue bellezze
le ripenso nella notte
fino a quando fa giorno.
Per te ora non posso più dormire
pace non ha più
questo afflitto cuore.
Tu lo sai quando
dovrò lasciarti:
quando la vita mia
finisce e muore.