GRUPPO MUSICALE: PUPI DI SURFARU

 

 

 

CANZONI

 

QUANTU BASILICO' - CU TI LU DISSI

testo e musica: Salvatore Nocera

 

 

 

 

QUANTU BASILICÒ

(tradizionale)
Quantu basilicò
simini ogni annu
tu mi nn’ha dari
’na cima a lu jornu
Ah! si vo’ lu me’ curuzzu
ti lu mannu
lu to’ mi l’ha mannari
a lu ritornu
Ah! li carnuzza tua
ciavuru fannu
ca cu li ciavura
ci passa lu sonnu
Ah beddu ah! Siddu t’avissi
a me’ cumannu
dumani mi susissi
a manzjornu .

CU TI LU DISSI (tradizionale)

Cu ti lu dissi ca t’haju a lassari - 
megliu la morti 
e no chistu duluri
ahj ahj ahj ahj - 
moru moru moru moru
ciatu di lu me cori - 
l’amuri miu si tu.

Cu ti lu dissi a tia nicuzza - 
lu cori mi scricchia
a picca a picca a picca a picca -
ahj ahj ahj ahj
moru moru moru moru - 
ciatu di lu me cori - 
l’amuri miu si tu.

Lu primu amuri lu fici cu tia - 
e tu schifiusa ti stai scurdannu a mia
paci facemu oh nicaredda mia - 
ciatu di l’arma mia, 
l’amuri miu si tu.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

QUANTO BASILICO
Quanto basilico
semini ogni anno
tu devi darmene
un pezzettino al giorno
Ah! Se vuoi il mio cuore
te lo mando
il tuo dovrai mandarmi
di ritorno
Ah! Le tue carni tenere
fanno profumo
che a chi le odora
passa il sonno
Ah amore mio! ah! Se ti avessi
al mio comando
domani mi alzerei
a mezzogiorno.

CHI TE LO HA DETTO

Chi te lo ha detto che debbo lasciarti - meglio la morte 
e non questo dolore
ahj ahj ahj ahj - muoio, muoio, 
muoio, muoio, 
anima della mia anima, 
l’amore mio sei tu.

Chi lo ha detto a te piccolina - 
il cuore mi si scricchiola
a poco a poco, a poco a poco - 
ahj ahj ahj ahj 
muoio, muoio, muoio, muoio,
anima della mia anima, 
l’amore mio sei tu.

Il primo amore l’ho fatto con te - 
e tu schifiltosa
ti stai scordando di me - 
pace facciamo oh piccolina mia
anima della mia anima, l’amore mio sei tu